Binnenland

Wie was Rosa Koire?

Rosa is helaas recent (2021) overleden en dit nieuws heeft ervoor gezorgd dat ik de drang – om een eerbetoon te schrijven en haar werk opnieuw te belichten – niet kon negeren. Rosa Koire was een schrijfster en forensisch commercieel onroerend goed adviseur gespecialiseerd in domein taxatie. Ze werkte als districtsbestuurder voor het Californische Ministerie van Transport. 24 jaar als getuige-deskundige op het gebied van landgebruik. Haar werk heeft geleid tot het bekendmaken van de gevolgen van ‘duurzame’ ontwikkeling op privé-eigendomsrechten en individuele vrijheid.

In 2011 publiceerde ze haar boek ‘Behind the Green Mask: U.N. Agenda 21’

Koire was een publieke spreker die over de hele wereld heeft gesproken. Het was overduidelijk dat haar missie – de wereld waarschuwen over het plan globaal te ‘inventariseren’ wat als uitkomst elke vorm van individuele vrijheid zal verdrijven – gemeend was. Juist nu is haar werk zo belangrijk, nu we in een tijd van deceptie leven. Hoe heeft Koire zo ver terug in het verleden kunnen ‘voorspellen’ en onderbouwen dat de wereld in een scenario terecht zou komen van totale crisis waarna wereldwijde controle de ‘oplossing’ zou zijn? Omdat het beleid waar we ons toen en nu in begeven, openbaar is. Koire was geen helderziende, al mag ze er voor sommigen uitzien als iemand die je handpalm vast zou pakken om je te vertellen hoe je toekomst eruit zal zien. De witte lokken die langs haar gezicht vallen geven haar een ‘zweverig’ schijn. Maar laat je niet misleiden door haar uiterlijk want Koire gebruikt voor haar publicaties geen glazen bol maar officiële documentatie en jarenlange ervaring in haar werkgebied. Om te kunnen waarderen waarom haar levenswerk zo belangrijk is in het heden en vooral de nabije toekomst. Moet je eerst kunnen begrijpen hoe de macht constructies in de wereld echt werken. In staat zijn dit te snappen vergt een open gedachten en los kunnen laten van wat er je door de jaren heen geleerd is op scholen, tv, de (staats) kranten. Ik weet dat dit bijna onmogelijk vrij te maken is in een korte tijdspanne. Hoe vertel je iemand dat bijna alle ‘onverwachte’ gebeurtenissen gepland zijn? Voor nu – te beginnen bij waarom Koire ‘Behind the green mask UN agenda21’ schreef. Wat staat er in dit boek en waarom is het zo belangrijk? ‘Het boek van Koire is een leerboek voor het identificeren en bestrijden van VN agenda 21’ Wat betekend VN agenda21 en waarom zou deze bestreden moeten worden?

In 1992 hebben 179 overheden goedkeuring gegeven voor een programma die ‘Agenda21’ als titel droeg ‘Agenda voor de 21e eeuw‘. Het programma werd bekend gemaakt op de VN (Verenigde Naties) conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling. Het VN-rapport waar prachtige woorden als: ‘gelijkheid’ en ‘duurzaamheid’ centraal staan is een meesterlijk stuk wolf in schaapskleren. Na voltooiing van alle aspecten van dit plan zal het de mensheid tekort doen. (Wat het huidige systeem nu ook al doet, maar goed, blijf op de rails) Alle NGO’s ‘private’ ‘big’ bedrijven, erfgenamen en zogenaamde ‘stichtingen’ van ‘filantropen’ – zogezegd de allerrijkste op aarde. Mensen waar wij niet op stemmen of zelfs ‘kennen’ die beleid bepalen zonder toestemming van de bevolking. (En als er ergens ruim tegen gestemd wordt, drukken ze het toch gewoon door onder een andere naam)

Koire gaf in 2014 een lezing over hoe de nieuwe generaties rijp worden gemaakt om geen enkel verzet te tonen tegen een totalitaire macht zolang die maar voor ze ‘zorgt’. De indoctrinatie is al tig jaren bezig en zonder alternatief geluid zal het voor de nieuwe generaties moeilijker worden het kwade van het goede te kunnen onderscheiden. Mijn generatie heeft het er al moeilijk mee, maar langzaamaan beginnen steeds meer mensen zich achter de oren te krabben. De lezingen van Koire zijn hierom actueler dan ooit.

Zonder het zelf echt door te hebben is het doel waar Koire voor streed iets wat ook altijd al in mij heeft gezeten. Een vanzelfsprekend instinct om op te komen voor mijn individuele rechten en vrijheden – En voor die van een ander. Een natuurdrift die dieren ook hebben als ze worden opgejaagd in het wild, vechten voor hun vrijheid tot het laatste moment. Koire vocht niet alleen om haar eigen vrijheid te beschermen maar juist ook die van anderen, ons allemaal, want zonder elkaar gaan we het niet redden, de machten waar we tegenover staan kunnen we alleen bestrijden door samen te komen en ons niet tegen elkaar te laten opzetten maar terug te gaan naar de oorsprong van het ‘probleem’ – en het probleem zijn wij niet.
Wij willen allemaal vrij zijn, individueel en met elkaar.

Koire’s werk heeft ervoor gezorgd dat mensen nog duidelijker het bedrog zullen zien. Zonder twijfel ook één van de belangrijkere schakels in het begrijpen van het systeem. Ik draag het met mij mee in een strijd die nog niet uitgestreden is. Bedankt Rosa, voor wat je achterlaat.

Reacties zijn gesloten.