Binnenland

Het OM start politiek proces tegen Gideon van Meijeren

De voltallige parlementaire pers stortte zich vandaag op Van Meijeren - typisch.

Het OM heeft bekend gemaakt dat FVD-Kamerlid Van Meijeren vervolgd zal worden voor opruiing.

Opruiing (artikel 131 Wetboek van Strafrecht) is “het aanzetten tot het (doen) plegen van strafbare feiten.”

Hiervan is op geen enkele manier sprake geweest. Van Meijeren riep boeren op tot “vreedzaam, geweldloos en liefdevol verzet” tegen de onteigeningsplannen van de overheid. Forum voor Democratie keurt iedere vorm van geweld altijd in de sterkste bewoordingen af.

Daarbij, was het niet Mark Rutte zelf, die het ‘opstandsrecht’ van de burger zo mooi samenvatten middels dat citaat van Abraham Kuyper?

De timing van het OM is opmerkelijk. Een vol jaar (!) legde zij de aangifte op de plank. Uitgerekend twee maanden voor de verkiezingen, op dinsdag om 13.00 uur ‘s middags (vlak voor het vragenuurtje, wanneer de parlementaire pers altijd met draaiende camera’s klaarstaat) werd het persbericht met de bekendmaking verstuurd. Dit riekt naar politieke vervolging en doet denken aan de heksenjacht die in de Verenigde Staten wordt gevoerd door politiek gemotiveerde aanklagers tegen Donald Trump.

De uitspraken waar het OM zich op baseert zijn door Van Meijeren gedaan in een podcast en tijdens een toespraak bij een boerenprotest. Gideon waarschuwde voor een situatie waarin burgers en overheid tegenover elkaar komen te staan en waarin vreedzaam protest – helaas – kan omslaan; een situatie die hij ten zeerste betreurde en die hij wilde voorkómen.

Reacties zijn gesloten.