Corona

Long Covid heeft niets met Covid te maken

Er zijn sinds 2020 genoeg onzinnige beweringen gedaan door COVID-extremisten. Mondkapjes houden virussen tegen, COVID-vaccins stoppen de verspreiding, draag twee maskers in plaats van één, draag drie maskers in plaats van twee, het sluiten en van scholen en lockdown werkt en natuurlijk is long COVID een probleem ontstaan door COVID.

We hebben onderzoek na onderzoek gehad dat bevestigde dat maskers niet werken, dat de vaccins infectie of overdracht niet voorkomen en dat het sluiten en van scholen en de lockdowns totaal zinloos waren. En nu is er weer één die bevestigt dat long COVID in het algemeen ook niet bestaat.

Functioneel bestaat long COVID niet

Het zit zo, onderzoekers in Australië onderzochten meer dan 5.000 mensen nadat ze positief getest waren op COVID en volgden deze gedurende een jaar op om te zien welke terugkerende, langdurige symptomen ze hadden. Ze ontdekten dat de langetermijneffecten niet verschilden van die na een willekeurige andere virusinfectie. Ze ontdekten ook dat er geen significante toename is in wat omschreven werd als functionele beperkingen binnen een jaar na het krijgen van een virusinfectie.

Zelfs de gezondheidsdirecteur (John Gerrard) in Queensland, Australië zei tegen 9News dat het tijd is om de term long COVID te laten rusten:

We ontdekten echter dat de percentages van voortdurende symptomen en functionele beperkingen niet te onderscheiden zijn van andere postvirale ziekten,

Deze bevindingen onderstrepen het belang van het vergelijken van de resultaten na Covid-19 met die van andere luchtweginfecties en van verder onderzoek naar postvirale syndromen. Ze impliceren ten onrechte dat er iets unieks en uitzonderlijks is aan de symptomen op de langere termijn die met dit virus geassocieerd worden. Deze terminologie kan leiden tot onnodige angst en, in sommige gevallen, tot hypervigilantie en langere symptomen die het herstel kunnen belemmeren,

En zo ging hij verder.

Zoals altijd hebben de zogenaamde linkse partijen geen interesse in het volgen van wetenschap die in tegenspraak is met het narratief. Het gebruik van deze terminologie leidt tot onnodige angstzaaierij. Helaas is dat precies wat ze willen. Het is Foute Boel!

Reacties zijn gesloten.