Nieuws

Foute Boel: Forum voor Democratie geschorst om maaltijdboxen

Dit is werkelijk belachelijk! Een meerderheid heeft besloten om alle kamerleden van FVD te schorsen van deelname aan debatten. Dit gaat tegen de Grondwet in! Artikel 50 stelt dat de Staten Generaal het Nederlandse volk vertegenwoordigen, maar dat wordt nu onmogelijk gemaakt. Dit is tirannie van de meerderheid die een minderheid de mond snoert. Het is echt schandalig!

Het is‌ een regelrechte onderdrukking van⁣ de minderheid door de ⁢tirannie van de meerderheid. Het⁢ hele idee van kamerleden die verantwoording moeten afleggen aan andere kamerleden en elkaar controleren, gaat hiermee ⁢volledig tegen de Grondwet in. Dit is‌ een⁤ grove schending van de fundamentele principes van onze democratie.

Maar dit is nog niet alles. Deze schorsing is slechts een voorbeeld van de voortdurende aanvallen op Forum voor Democratie. Het ⁢is duidelijk dat er een‍ georganiseerde campagne is ⁣om de partij ​en haar kiezers ​het⁢ zwijgen op te leggen. Dit is een flagrante poging om een politieke beweging te ondermijnen en te demoniseren.

En wat is ⁣de aanleiding voor‍ deze schorsing? Het gaat hier om het opgeven dan de neven activiteiten mbt de maaltijdboxen. Ja, u leest het goed, maaltijdboxen. Het is werkelijk ⁣absurd ⁣dat de politieke elite in de Tweede Kamer haar tijd verspilt aan het bespreken van maaltijdboxen, in plaats van urgente kwesties zoals de economie, immigratie en⁢ veiligheid aan ‌te pakken.

– Verontrustende afwijking van ​partijlijn door FvD-voorzitter Bosma

Het‌ ook zeer⁢ opmerkelijk dat de voorzitter, Bosma, anders heeft gestemd dan de rest van‌ de PVV. Dit roept vragen op‌ over zijn motieven en zijn rol als voorzitter. Het lijkt erop dat hij zijn eigen agenda volgt, los‌ van wat de ⁢partij beoogt. Dit roept twijfels op over zijn​ leiderschap en loyaliteit aan de partij.

Het wordt steeds duidelijker dat er een ⁢diepgewortelde angst is voor Forum voor Democratie. De gevestigde partijen proberen elke mogelijke manier te vinden om de partij ‍te dwarsbomen en haar succes ‌te ondermijnen. Maar wij zullen ons niet laten intimideren. We ⁢ zullen blijven vechten voor de⁢ vrijheid van meningsuiting​ en⁣ democratie in Nederland.

Het is tijd dat het Nederlandse volk zich⁤ verzet tegen deze tirannie van de meerderheid. We moeten ons niet laten verdelen door ⁤politieke ⁢spelletjes en machtsmisbruik. Samen⁢ moeten we opstaan en ons uitspreken voor ware democratie ​en⁣ gelijke vertegenwoordiging voor alle Nederlanders.

Forum voor Democratie zal niet worden gestopt door deze schorsing.⁤ We zullen blijven strijden voor de waarden waar we voor ​staan, met of zonder de steun van de⁤ gevestigde politieke elite. Nederland verdient een ‍sterke oppositie ‍en wij zullen die‍ rol blijven vervullen, hoeveel schorsingen er ook komen.

Laten we dit moment aangrijpen om te​ laten zien dat we ons niet ‌laten intimideren. Laten we ons verenigen en blijven vechten voor een⁣ eerlijke en democratische ⁢samenleving waarin de stemmen van alle Nederlanders​ worden gehoord. Samen kunnen ⁢we de tirannie van links overwinnen en de weg vrijmaken voor een ⁣betere toekomst voor ons allemaal.

Reacties zijn gesloten.