Goed Bezig

Caroline van der Plas fileert linkse deugders over grondrechten

In de video "Caroline ⁣van der Plas fileert linkse deugders over ‌grondrechten" wordt er met vuur gesproken over de hypocrisie van de linkse partijen en hun schreeuwende verontwaardiging over ⁢grondrechten die Geert Wilders zogenaamd niet zou respecteren.

Caroline van der Plas legt genadeloos bloot hoe linkse deugers‌ tijdens de coronapandemie geen enkele compassie en minachting‌ voor fundamentele‍ rechten ‍hebben getoond

Waar waren deze partijen toen het​ voorstel op ‍tafel lag om artsen hun‍ BIG-registratie te ontnemen?‍ Waar waren ze toen ouderen van elkaar werden gescheiden en opgesloten, terwijl ze alleen vanachter het raam naar hun geliefden konden zwaaien? Waar was⁤ de rechtsstaat toen⁣ ongevaccineerde mensen de toegang tot een café werd geweigerd, zelfs als ze slechts even naar het toilet wilden, simpelweg omdat ze geen groen ‌vinkje hadden? Ondertussen stonden gevaccineerde mensen binnen rustig een biertje te drinken, terwijl ze verkouden waren. En waar was de rechtsstaat toen gezonde jonge mensen werd verteld dat ‍ze oma niet mochten bezoeken, omdat ze‍ haar ziek zouden ⁤kunnen maken en doden? Waar was de rechtsstaat toen kinderen maandenlang niet naar school mochten, waardoor studenten en jongeren‍ in diepe⁤ depressies raakten door eenzaamheid en het verlies van ⁢sociale contacten? Voordat we het hebben ⁢over het belang van grondrechten, moeten we ⁢allemaal eens goed in de spiegel kijken, in plaats van door‍ een verrekijker.

Laten we duidelijk​ zijn, alle grondrechten zijn van ⁣cruciaal⁣ belang. Het is‍ tijd dat we ⁤allemaal in de spiegel⁢ kijken, in⁢ plaats van door een verrekijker te staren. Laten we onze prioriteiten heroverwegen en⁣ ervoor zorgen dat grondrechten altijd worden ​gewaarborgd en gerespecteerd. De tijd ⁢voor onverschilligheid en hypocrisie is voorbij. Het is tijd⁤ voor⁢ echte actie en verandering. Samen kunnen we ervoor‌ zorgen dat de rechtsstaat niet langer ⁢selectief wordt toegepast, maar voor iedereen geldt.

Reacties zijn gesloten.