Energie

Slimme meters domme mensen

Voor de tweede keer ligt er een brief op de mat van mijn netwerkbeheerder. Of ik zo spoedig mogelijk een afspraak kan maken, zodat ze de ‘slimme meter’ kunnen installeren. Want anders zou het in de toekomst geld gaan kosten, wanneer de overheid de meter zal verplichten. De ‘dreigende toon in de brief, knap stukje propaganda waar veel mensen voor vallen.

Nu ben ik op onderzoek gegaan en ben erachter gekomen dat mijn instinctieve afkeer tegen deze ‘slimme’ ontwikkeling terecht was. Mensen hebben geen idee hoeveel privacy ze uit handen geven. 

Maar goed, ik ben iemand die soms niet goed tegen verandering kan als iets ‘vergelijkbaars’ het nog prima doet. Tegelijkertijd ben ik mij er bewust van dat sommige ontwikkelingen zeker de mensheid positief verrijken. Om een voorbeeld te geven van mijn moeite met verandering, was ik waarschijnlijk de laatste persoon die nog met een walkman rondliep in een tijd dat hij al jaren was ingeruild voor de mp3-speler. Ik kreeg de mp3-speler voor mijn verjaardag van iemand die in essentie niet meer kon aanzien dat ik nog steeds met cassette bandjes muziek afspeelde. Mijn walkman deed het zoals hij het altijd gedaan had en ik zag hierom geen reden een ‘upgrade te maken. Toch ben ik toen terug gekomen van mijn desinteresse en heb naderhand moeten toegeven dat de kwaliteit van de mp-speler gewoon beter was.

Apparaten zijn in de kern niet goed of slecht. Op het moment dat een uitvinding ‘kwaadwillend gebruikt kan worden en vooral wanneer deze verplicht is. Zouden we ons misschien moeten afvragen of deze ontwikkeling ons nog wel dient? En of het oorspronkelijke doel wellicht voorbij is gegaan? Hoe ‘slim’ of ‘makkelijk’ het onze levens ook beloofd te verbeteren. Wanneer we de regie uit handen geven en er de kans bestaat dat deze misbruikt zou kunnen worden, zou eenieder als eerste reactie daarop moeten hebben: ‘Hell No, ik pas.’ 

We hebben in de geschiedenis vaker gezien dat mensen ‘vrijwillig hun privacy en grondrechten opgaven, waarna op termijn dit tegen de bevolking is gaan werken. (Om maar even te zwijgen over dat het nog te bespreken is hoe ‘vrijwillig’ een keuze is als iemand misleid is?)

Europa is sinds 2015 bezig met het plaatsen van slimme meters. Hier zijn afspraken over gemaakt en elk Europees land dient minstens 80 procent van de bevolking te voorzien van de slimme meter. 

Verbonden met de ‘grote energietransitie’ is met de slimme meter het doel om totalitaire controle van het energiegebruik en in feite elk ‘voetafdruk’ van iedereen in Europa te kunnen ‘monitoren’ weer een stap dichterbij. Nu zullen mensen zeggen, ‘makkelijk toch?’ Hoef ik in ieder geval niet elk jaar de meterstanden door te geven, want dat is voor sommige mensen zo lastig dat de slimme meter die taak maar beter kan overnemen. Gewoon automatisch met de ingebouwde ‘mobiele telefoon’ die op elk moment kan ‘communiceren’ met netwerkbeheerders.

Handig toch? Dat je met behoud van je ‘anonimiteit’ in beeld gebracht kan worden. Zo kan je besparen en preciezer weten op welke momenten je een asociale energie slurper bent of juist de zuinige deugd zelve.

De stijgende gasprijzen en energie crisissen die je om de oren vliegen wanneer je de staatspropaganda tot je neemt. Het verband is makkelijk gelegd voor iemand die al jaren politieke stappen volgt. Je hebt het pas door als je de openbaring bent ondergaan, tot die tijd zullen mensen tot aan de slachtbank vrijwillig gevangenschap blijven verdedigen. 

De gedachte dat er misbruik zal worden gemaakt door een overheid is zo ondraaglijk dat het sowieso uitgesloten is, waardoor er een perceptie wordt gecreëerd waarin mensen echt geloven dat individuele vrijheid/privacy inruilen voor het collectief de juiste keuze is.

Een overheid die voor je ‘zorgt kan toch geen dubbele agenda hebben? Uiteindelijk doen we het samen voor een groter doel. Het redden van de aarde namelijk. En daar kan je toch niet anders dan voor zijn? Al zou het betekenen dat je daarvoor je geboren vrijheden zou moeten opgeven. Alles moet wijken voor het ‘grotere’ plaatje waar wij als individuen geen zeggenschap in hebben. Al moeten daarvoor mensen ‘opgeofferd’ worden. De aarde is in deze belangrijker dan de mens toch? De zelfhaat die gepaard gaat met deze geloofsovertuiging is ongelooflijk.

Word vervolgd.

Write A Comment